Att ha en stark lagstiftning i fråga om anställningsskydd har varit viktigt i Sverige under lång tid. Dock har arbetsmarknaden förändrats och man kan se en ny trend som kräver att man omdefinierar begreppen och uppdaterar sig. För allt fler bolag är anställning någonting man inte någonting som man vill gå in i. För de med stabil verksamhet och ett kontinuerligt underlag är det självklart att anställa. För de som jobbar med flyktigare uppdrag innebär det dock en risk att man står utan uppdrag och ändå skall betala ut lön. Detta har resulterat i att man istället väljer att hyra in personal.

Det finns tillfällen då kommunikationsvägarna i mångt och mycket är utslagna. Det kan handla om sociala situationer som gör att man inte har möjlighet att föra vidare information, eller katastrofer som begränsat tillgången till el, telefon och internet. Även i dessa situationer, och kanske i synnerhet då, behöver man hitta sätt att skicka krismail och information till andra. Synen på vad som är kris och inte är relativt godtyckligt, men generellt sätt handlar det om att man är i svårigheter som person eller att tekniken inte kan föra fram de fakta man vill förmedla.

E-handel utgör en allt större del av vår shopping. På området sker ständigt stora förändringar, vilket gör det till en intressant nisch att bevaka. Till exempel ser vi med spänning på hur VR kommer att göra sitt intåg i e-handeln. Andra trender vi kan notera är att aktörer som förlitar sig på dropshipping får det allt tuffare. E-handelskunderna blir allt kräsnare, och att dropshipping börjar fasas ut tror vi är ett led i detta. Liknande förändringar inom e-handel är något ni kommer att kunna läsa om här på sidan. Som nämnt ovan finns en hel del intressanta trender i E-handel som vi gärna bevakar. Området utvecklas i hög fart och trenderna svänger snabbt. Det är dock inte bara i e-handel som många trender märks, utan de går i hög grad ut över näringslivet i största allmänhet.

När man skall skriva ett avtal i samband med en företagsförsäljning är det bra om man kan ha hjälp av en företagsmäklare eller av juridiska ombud som kan allt vad gäller sådana handlingar. Det är inte ovanligt att man kan vara lite oense om hur saker och ting skall vara utformade vilket ytterligare visar på vikten av att ha med någon som verkligen är insatt i vad saker och ting har för betydelse. I vissa fall kan det föreligga krav om en karantänstid under vilken köparen inte får driva verksamhet i samma bransch. Detta är en klausul man kan ha invändningar emot som säljare, men det är faktiskt inte ovanligt. Förvisso är det en trubbig klausul i och med att säljaren många gånger är ett företag och en egen juridisk person. Dock finns det argument för att låta denna punkt bli föremål för en utförlig diskussion.

Har du/ni tänkt att investera i t ex hyresfastigheter så finns det lite olika former för detta. När man investerar som privatperson står det ganska klart vem som är ansvarig dvs privatpersonen som står på kontraktet. Om man däremot väljer att köpa fastigheten i någon form av bolag så är det kanske inte lika klart! Nedan följer en kort redogörelse för hur det ser ut i ett par olika bolagsformer: Kommanditbolag: Här krävs det två privatpersoner för tecknandet av firman där en person är huvudansvarig dvs komplementär. Handelsbolag: Här krävs det två eller fler ägare av handelsbolaget, där alla bär samma ansvar.

I och med att vi snabbt och enkelt kan dela information till vänner, bekanta, och till andra som man kan tänka sig har ett sakintresse i frågan man själv har en dragning till, är nyhetsspridningen större än vad den varit tidigare. Det finns många som dagligen bloggar och publicerar nyheter och för den som är duktig på att hitta det senaste, och som också kan formulera sig bra i skrift, finns stora möjligheter att publicera även i större magasin. Allt handlar dock om att man skall ha någonting att komma med.

 

Presentation